Tỳ Hưu Phong Thủy

Tỳ hưu vượng tài bột đá mạ vàng non Y027

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 62cm x 28cm x 55cm + Khối lượng: 7kg + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát, chiêu tài tác lộc, giúp gia đạo bình an. + Cách sử

Tỳ hưu chiêu tài bích tà,bột đá mạ vàng non trên đế thủy tinh Y035

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non trên đế thủy tinh (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 12cm x 16cm + Khối lượng: 0.9kg + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát, chiêu tài tác lộc, giúp gia đạo bình

Tỳ hưu dát vàng bột đá mạ vàng non,trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát F023

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu dát vàng bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 26.5cm x 12.5cm x 25.5cm . + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát, chiêu tài tác lộc, giúp gia đạo bình an.

Tỳ hưu đỏ chiêu tài bằng bột đá màu, mang lại nhiều may mắn và điềm lành E040

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 9cm x15cm + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: chiêu tài chiêu lộc, tịch tà hóa sát, mang lại nhiều may mắn và điềm lành. + Cách sử dụng: đặt trên bàn

Tỳ hưu trên gậy như ý bột đá màu, gia tăng tài lộc, công việc thuận lợi E001

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên gậy như ý bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 53cm x 28cm x 52cm + Khối lượng: 10kg + Ý nghĩa: vượng tài, gia tăng tài lộc, công việc thuận lợi, suôn sẻ, như ý, tượng trưng cho địa